Nyhavn Bergen, Muring av teglstein

22 Nov 2011

Nyhavn Bergen, Muring av teglstein

Teglmuring 650 m2 på Jæger Minde havn i Nyhavn, Sandviken.

Utvendig teglmuring ferdig stilt oktober 2011.