Skorsteinsarbeid & pipe / Piperehabilitering Bergen

Bor du i Bergen og trenger du ny pipe eller rehabilitering av den gamle? Mur og Flisservice AS tar på seg alle type arbeidsoppgaver som har med pipe og ildsteder og gjøre.

Skorsteinen er det aller mest værutsatte punktet på huset / gården. Samtidig er det et element i bygningen som blir gitt liten oppmerksomhet. Ikke før stein begynner å løsne, og pipen begynner å utgjøre et faremoment for omgivelsene. Mur og Flisservice AS høyt kvalifiserte murere kan skorsteinsrehabilitering, og gjør alt nødvendig ytre vedlikehold av piper, inklusive nedhugging av løs stein og ny oppmuring.

Noe av arbeidene vi gjør på piperehabilitering i Bergen er:

  • Oppmuring av element piper / tegl piper
  • Rehabilitering av gamle piper
  • Montering av ovner
  • Muring av peiser

Streng krav til piperehabilitering

Vi har masse praktiske erfaringen, men også tilhørende teoretisk kunnskap om piprehabilitering. Vi holder oss til enhver tid oppdatert på kravene innen brannforeskrifter og kommunale foreskrifter.

Vi rehabiliterer skorsteiner med alle godkjente produkter som finnes på markedet. Det kan være med keramiske rør, eller med syrefast, rustfrie stålrør, stive eller fleksible, men også med isolerte stål-skorsteins-system fra ulike leverandører. Bor du i Bergen og har spørsmål om rehabilitering av skorsteiner – Ta kontakt med oss - Vi kommer om nødvendig på befaring og gjør en vurdering om tiltak trengs på din pipe. Vi kan også utføre reparasjoner på nye piper som har blitt skadet av vær og vind, og vi fører samarbeid med blikkenslager

Klikk under for Prosjekter
Ønsker du mer informasjon om
Pipe og ildsteder.
Ta kontakt med oss på telefon
91 60 86 08