Mur og Flisservice AS i Bergen | Murmester | Murer | Murhus | Skiferarbeid | Flislegging av basseng

Pipe og ildsteder

01

Pipe og ildsteder

SKORSTEINSARBEID & PIPE

PIPEREHABILITERING BERGEN

Mur og Flisservice AS tar på seg alle type arbeidsoppgaver som har med pipe og ildsteder og gjøre.

Skorsteinen er det aller mest værutsatte punktet på huset. Samtidig er det et element i bygningen som blir gitt liten oppmerksomhet. Ikke før stein begynner å løsne, og pipen begynner å utgjøre et faremoment for omgivelsene gir vi den oppmerksomhet. Mur og Flisservice AS  kan skorsteinsrehabilitering, og vi gjør alt nødvendig ytre og indre vedlikehold av piper, inklusive nedhugging av løs stein/ puss og ny opp muring/pussing.

02

Pipe og ildsteder

Ildsted og pipe

Hva gjør vi :

  • Oppmuring av element piper og tegl piper

  • Rehabilitering av gamle piper

  • Montering av ovner

03

Pipe og ildsteder

Streng krav til

piperehabilitering

Vi har masse praktiske erfaringen, men også tilhørende teoretisk kunnskap om piprehabilitering. Vi holder oss til enhver tid oppdatert på kravene innen brannforeskrifter og kommunale foreskrifter.

Vi rehabiliterer skorsteiner med alle godkjente produkter som finnes på markedet. Det kan være med keramiske rør, eller med syrefast, rustfrie stålrør, stive eller fleksible, men også med isolerte stål-skorsteins-system fra ulike leverandører.

Har du spørsmål om rehabilitering av skorsteiner – Ta kontakt med oss – Vi kommer om nødvendig på befaring og gjør en vurdering om tiltak trengs på din pipe,og kan komme med pristilbud på arbeidet.